Persbericht

Soiltech heeft nieuw high-tech Test- en Innovatiecentrum

Impressie Soiltech RD kas LR1200

Soiltech, ontwikkelaar en producent van vloeibare bladvoedingsproducten en biostimulanten, heeft op op de hoofdlocatie in Biezenmortel een high-tech Test- en Innovatiecentrum gebouwd. Dit gebouw heeft een omvang van 30 x 20 m en omvat kassen en testruimtes. Deze moeten zorgen voor een verdere versteviging van Soiltech als innovatieve topspeler die de plantaardige landbouw met nieuwe producten helpt aan duurzame oplossingen.

Duurzaam en gasloos

Het nieuwe Test- en Innovatiecentrum is natuurlijk zo duurzaam mogelijk gebouwd, en het wordt volledig gasloos verwarmd. Verwarming zal gebeuren met warmtepompen die draaien op de energie van de zonnepanelen die het bedrijf vorig jaar al ruimschoots heeft geïnstalleerd. Ook het gedeelte van het Test- en Innovatiecentrum dat achter de kassen zit zal op het dak voorzien worden van zonnepanelen.

Quick peek

In de video hieronder zie je in een snelle blik het gebouw er aan de binnenkant eruit ziet.


Toekomstbestendige gewasvoeding

Soiltech ontwikkelt professionele bladvoedingsproducten, bekend onder de naam Optima. Die zijn niet alleen zeer efficiënt, maar ook goed combineerbaar met andere middelen, en zijn samengesteld uit grondstoffen die vanuit milieuoogpunt toekomstbestendig zijn. Om dat te kunnen bereiken is er veel testcapaciteit nodig. Al sinds 2016 voert Soiltech jaarrond vele gewasproeven uit in een gehuurde proefkas in Limburg. Om nog betere testen uit te kunnen voeren zal deze nieuwe eigen proefkas van enkele high-tech installaties voorzien worden. Zo zorgen bijvoorbeeld scherminstallaties en een speciale klimaatregeling er voor dat de condities volledig kunnen worden gesimuleerd zoals die in de praktijk in het veld (kunnen) voorkomen. Daarmee kan Soiltech voorspellen wat de producten in de praktijk doen. Ook de extreme weercondities waarmee de akker- en tuinbouw steeds meer te maken krijgen als gevolg van de klimaatverandering kunnen worden nagebootst. Soiltech ontwikkelt producten die de gewassen door zulke extreme periodes heen helpen. In feite zijn dit oplossingen om voedselproducerende bedrijven klimaatadaptief te maken. De plantaardige landbouw is op zoek naar dit soort oplossingen, zowel in binnen- als in buitenland. De ambities zijn dan ook – Europees – internationaal.

Hernieuwbare grondstoffen voor potgrond

Zusterbedrijf Van Iersel produceert op dezelfde locatie in Biezenmortel en op haar 3 andere productielocaties verschillende typen compost en aanverwante producten. De laatste jaren is er hiervoor steeds meer interesse gekomen vanuit de potgrondindustrie, omdat de vraag in de voedingstuinbouw naar organisch substraat om in te telen hard groeit, en als gevolg van verduurzamingsambities. De potgrondindustrie wil namelijk een steeds groter aandeel veen (ofwel turf) in hun potgrondmixen vervangen door hernieuwbare grondstoffen. Veen is een fossiele grondstof en de winning ervan brengt veel extra CO2 in de atmosfeer, wat niet wenselijk is met het oog op de opwarming van de aarde. Bovendien moet deze grondstof vaak van ver komen. Daarom zoekt deze industrie naar lokaal geproduceerde en meer duurzame grondstoffen. Zo ontstaan er nieuwe kansen voor Van Iersel om nieuwe producten te produceren, maar die moeten wel getest worden, en dat kan ook prima in deze nieuwe onderzoeksfaciliteit.


Timelapse

In de timelapse hieronder zie je hoe de bouw van de kas zelf vorderde van half november 2022 tot begin februari 2023. Op dit moment worden er testen gedraaid om bekend te worden met de mogelijkheden en om de kinderziektes eruit te halen.


Partners

Het complex is gebouwd door aannemer Maurice Kassenbouw, in samenwerking met advies- en ontwerpbureau Aelmans Tuinbouw Advies en met Cogas Climate Control die zorgde voor verwarming, water en elektro.

Soiltech RD kas in aanbouw LR1200
IMG 20230303 140834 verkleind

Deel dit bericht