Kennisartikel

Mangaangebrek in de landbouw

Mangaan tekorten Know why

Met name een hoge bodem-pH en/of een hoog organisch stofgehalte (> 2,5%), luchtige bodems en langdurige droge periodes werken een mangaangebrek in de hand. Gewassen zoals granen, aardappelen, bieten en bonen zijn over het algemeen relatief gevoelig voor een mangaangebrek.

Een tekort aan mangaan remt de vorming van bladgroen en is dan ook als eerste te herkennen aan de bleekgroene of gele verkleuring tussen de groenblijvende hoofdnerven in het jonge blad. Bij een zeer ernstig mangaangebrek kan afsterving van de bladeren optreden. De fotosynthese activiteit wordt hierdoor verlaagd met als gevolg een daling van de potentiële opbrengst. Daarnaast zijn planten met een mangaangebrek vaak gevoeliger voor vorstschade en bodemgebonden schimmelziektes, zoals wortelrot.

Functie van mangaan

Mangaan (Mn) is een belangrijk spoorelement voor evenwichtige plantengroei. Het fungeert onder andere als katalysator bij de productie van essentiële enzymen. Deze spelen een cruciale rol bij fotosynthese, eiwitsynthese en celdeling. Daarnaast draagt mangaan bij aan de stevigheid van celwanden (synthese van lignine) en wortelgroei. Mangaan wordt door de plant opgenomen in de vorm van mangaan-ionen (Mn2+). Zoals vele andere spoorelementen is mangaan immobiel in de plant, tekorten zullen dan ook als eerste zichtbaar worden in jonge plantendelen.


Corrigeren met mangaanbladmeststoffen

Wanneer er een mangaangebrek wordt geconstateerd tijdens het groeiseizoen wordt geadviseerd om een bladbemesting met mangaanmeststoffen uit te voeren. Dit wordt als meest effectieve maatregel gezien, wanneer de beschikbaarheid van mangaan in de bodem onvoldoende toereikend is.

Optima Leaf-Mn+ van Soiltech is een zeer effectieve bladmeststof op basis van organisch gecomplexeerd mangaan met een uitgebalanceerde achtergrondvoeding. Uit diverse (veld)proeven door zowel onafhankelijke partijen als het eigen R&D team van Soiltech blijkt de effectieve werking van deze mangaan meststof. Het product zorgt voor een efficiënte opname en translocatie van mineralen. Het voordeel van de Optima Leaf-Mn+ is, dat het makkelijk toepasbaar is, zowel standalone als in combinatie met andere producten. Uit proeven op radijs (Norham RZ) blijkt ook dat er met een lagere dosering ten opzichte van mangaan carbonaat er een veel hoger mangaangehalte bereikt wordt in de plant.

Deel dit bericht

Relevante producten