Kennisartikel

(Droogte)stress: Aminozuren zorgen voor rust

Droogtestress gewas aminozuren 2

Binnen de land- en tuinbouw hoor je de term ‘biostimulanten’ steeds vaker voorbij komen. Voor de één is de toepassing al standaard praktijk, maar voor de ander nog zeer onbekend. Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe producten op de markt gekomen die bijdragen aan een gezond en vitaal gewas. Biostimulanten op basis van ‘aminozuren’ zijn hier een goed voorbeeld van, maar de grote diversiteit aan biostimulanten die op de markt komen maakt het voor de teler/adviseur steeds lastiger om de verschillen tussen de producten én hun claims te onderscheiden. Tijd dus voor wat uitleg aan de hand van aminozuren als biostimulant.

Wat zijn Aminozuren

Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten. Behalve koolstof (C), zuurstof (O), waterstof (H) en stikstof (N) bevatten sommige aminozuren ook zwavel (S). Eiwitten (ook wel proteïnen genoemd) spelen een sleutelrol in bijna alle biologische processen. Bepaalde eiwitten versnellen cruciale stappen binnen de stofwisseling, maar eiwitten komen ook voor als signaalmoleculen of zijn betrokken bij het transport van voedingsstoffen en organische moleculen van de ene cel naar de andere. In de natuur komen 20 verschillende soorten aminozuren voor, waarbij de specifieke volgorde van de aminozuren tot een eiwit bepalend is voor hoe het eiwit functioneert. Een korte keten aminozuren (dus een gedeelte van een eiwit) noemt men een peptide.

200518 JP eiwitsynthese op blad

Het nut van aminozuren in de land- en tuinbouw

Omdat eiwitten zorg dragen voor tal van processen in een plantencel worden veel van de door de plant aangemaakte suikers en stikstof gebruikt voor de aanmaak van eiwitten.

Deze aanmaak verbruikt veel energie. Wanneer een gewas een stressvolle periode doormaakt, bijvoorbeeld door droogte of koude, maar ook herbicide of fungicide-bespuitingen, zal het gewas hier op reageren door middel van een stressreactie. Een stressreactie vereist veel nieuwe eiwitten, en dus ook een grote hoeveelheid aan aminozuren en energie.

Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer een gewas onder invloed van stress aminozuren krijgt aangeboden door middel van een bladbespuiting, het gewas deze aminozuren direct kan gebruiken voor de aanmaak van eiwitten. Hierdoor hoeft het gewas minder energie te besteden aan de stressreactie, waardoor groeivertraging en opbrengstverlies kan worden voorkomen.

Maar aminozuren hebben nog meer nuttige eigenschappen. Ze kunnen werken als chelator, waardoor nutriënten beter kunnen worden opgenomen. Ook hebben aminozuren een uitvloeiende werking op de spuitvloeistof. Bij hogere doseringen kunnen aminozuren dienen als een natuurlijke N-bemesting.

Oorsprong en effectiviteit van aminozuur-producten

Er bestaan grote verschillen tussen aminozuur-producten. Het voornaamste verschil zit ‘m in de oorsprong van de aminozuren; dierlijk of plantaardig. Dierlijke aminozuren worden vervaardigd uit slacht- of visafval en aminozuren van plantaardige oorsprong hebben vaak sojascheut, maiswater of andere plantaardige producten als bron. Er bestaan ook synthetische aminozuren, maar deze zijn erg eenzijdig qua samenstelling.

Om tot een aminozuur-product te komen dienen de eiwitten vanuit de grondstof verkleind te worden tot vrije aminozuren. Immers, alleen vrije aminozuren kunnen snel en gemakkelijk door het gewas worden opgenomen om een stressreactie te ondersteunen. Het verkleinen van eiwitten tot vrije aminozuren heet hydrolyse. Plantaardige eiwitten leveren over het algemeen een hoger gehalte vrije aminozuren op in vergelijking tot dierlijke eiwitten.

Wilt u met een aminozuur-product het gewas ten tijde van stress ondersteunen, kies dan dus voor een product van plantaardige oorsprong. Om de binding van nutriënten te bevorderen kan een product van zowel plantaardige- als dierlijke oorsprong worden gebruikt. Om vast te kunnen stellen met wat voor een aminozuur product u van doen hebt, kunt u bij de leverancier de exacte samenstelling van (vrije) aminozuren en de verhouding aminozuren – peptide opvragen. Dit geeft duidelijkheid over de samenstelling, kwaliteit en oorsprong van het product.

Optima Leaf-Amino

Soiltech heeft in haar assortiment Optima Leaf-Amino. Deze biostimulant op basis van plantaardige bronnen heeft een uitzonderlijk hoog gehalte aan vrije aminozuren (meer dan 17,5%). Een toepassing van 1,5 l/ha tijdens de herbicide-, fungicide- of insecticide-bespuiting vermindert groeiremming en bevordert een goede bladbedekking. Bij abiotische stress-omstandigheden, zoals koude, droogte, hitte of juist een overmaat aan neerslag zal een wekelijkse bespuiting met 1,5 l/ha Optima Leaf-Amino het gewas ondersteunen en mogelijke opbrengstderving verminderen.

Wil je naar aanleiding van dit artikel meer informatie over Optima Leaf-Amino ontvangen? Neem dan contact op met ons of je teeltadviseur.

Deel dit bericht