Logo EFRO staand kleur voor Office

OPZuid Project PROJ-01988:

Ontwikkeling high-tech productieproces voor complexe bladmeststoffen

Bij Soiltech werken we continu aan de optimalisatie van de productie van onze meststoffen. In dit project ontwikkelen we een universeel inzetbare, high-tech productie-installatie, waarbij de processen zoveel mogelijk geautomatiseerd worden. Enerzijds levert dit een opschaling van de productiecapaciteit op, waarmee we kunnen voldoen aan de almaar groeiende vraag naar onze producten. Anderzijds leidt de optimalisatie van processen en recepturen tot verbetering van de kwaliteit van de producteigenschappen.

Dit project ontving cofinanciering vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid.