Terug naar het productoverzicht

Optima Leaf-K is een direct werkende kaliumbladmeststof. Problemen met de kaliumopname zijn vaak gerelateerd aan droogte tijdens de vegetatieve groeifase (want komt niet vrij) of uitspoeling van kalium tijdens de winter en het vroege voorjaar. Een bladbemesting met Optima Leaf-K biedt in deze situaties uitkomst voor het leveren van dit belangrijke nutriënt aan het gewas.

Optima Leaf-K bevat een zeer gemakkelijk opneembare vorm van kalium. Gewassen hebben baat bij een aanvulling van kalium bij koude bodemtemperaturen, droogte en aan het einde van de teelt bij het vullen van de knollen, bollen, korrels en vruchten. Optima Leaf-K is speciaal ontwikkeld om (akkerbouw)gewassen in deze kaliumbehoeftige periodes via een bladtoepassing van voldoende kalium te voorzien.

Voordelen

 • Bevat direct beschikbare kalium in een hoge concentratie.
 • Bevordert de opbrengst en de grootte van de bollen, knollen, korrels en vruchten.
 • Bevordert de kwaliteit en bewaring (brixgehalte, hardheid).
 • Verhoogt de plantreserves (betere winterhardheid).
 • Bevat geen schadelijke bij-nutriënten zoals chloride.
 • 6 x effectiever dan kaliumbemesting via de bodem.
 • Betere kaliumopname bij droge omstandigheden.
 • Verbetert de droogte resistentie van het gewas.
Samenstelling

Stikstof (N) als ureum

30 g/kg

Kalium (K2O)

238 g/kg

Dichtheid

1,5

pH

6,5 - 7,5

Geleidbaarheid

50 - 70 mS/cm

Uiterlijk

Doorzichtige vloeistof


Verpakking

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakkingen van 5, 17½ en 1000 liter.

Dosering

Bladtoepassing (maximale concentratie 1:50)

Aardappelen, uien:
5 liter per hectare
Dit 3 keer toepassen tijdens het zwellen van de knollen of bollen.

Fruitbomen:
3 liter per hectare
Dit 5 keer toepassen vanaf vruchtzetting tot 3 weken voor de pluk.

Fruitbomen:
Als na-pluk toepassing: 5 liter per hectare.

Andere teelten:
5 liter per hectare.
Dit naar behoefte toepassen.

Mode d'emploi
 • Bien agiter/mélanger avant l’emploi.
 • Conserver à l’intérieur dans un endroit sombre, à l'abri du gel. Par des températures trop faibles (< 5C), le produit peut cristalliser.
 • Il est conseillé d’appliquer Optima Leaf - K le matin tôt ou le soir, lorsque le soleil n’est pas trop lumineux, afin de réduire le risque de brûlures de feuilles au minimum. Une humidité prolongée de la plante améliore l’absorbtion des nutriments.
 • Ne pas vaporiser en présence de résidus d’hydroxyde de cuivre sur la plante.
 • Ne jamais mélanger les produits purs.
 • Il est recommandé d’effectuer une application de test préalable sur une petite surface avant d'appliquer le produit sur toute la parcelle.
 • La date de péremption est indiquée sur l’étiquette. Tant que les directives d’utilisation de stockage sont respectées, la date de péremption (THT) sur l’étiquette est déterminante.
Terug naar het productoverzicht

Gerelateerde doelen