Terug naar het productoverzicht

Zinc Shuttle biedt organisch gecomplexeerd zink met een uitgebalanceerde hoeveelheid achtergrondvoeding aan om antagonistische effecten tegen te gaan.

Zink is van belang bij de aanmaak van het planthormoon auxine dat de bladgrootte bepaalt. De grootte van het blad bepaalt de efficiëntie van fotosynthese, dus in deze context is zink één van de belangrijkste spoorelementen. Hiernaast is zink een essentieel element in veel enzymen en speelt het een belangrijke rol in de vorming en activiteit van het chlorofyl.

Shuttle Range

Zinc Shuttle maakt onderdeel uit van de Shuttle range, een productlijn gebaseerd op het Nutri-Key Shuttle systeem, ontwikkeld door de Zuid-Afrikaanse industriële chemicus David Menne.

Functies van zink

 • Is een essentieel element in veel enzymen.
 • Hangt samen met het groeihormoon auxine. Goede auxinewaarden zijn belangrijk voor de groei van blad en scheuten.
 • Speelt een belangrijke rol in de vorming en activiteit van chlorofyl.

Mogelijke oorzaken zinktekort in de plant

 • Gronden met een hoge pH.
 • Lichte zandgronden.
 • Gronden met een tekort aan Mycorrhiza.
 • Hoge fosfaatgehaltes. Fosfaat verdrukt zink.
 • Gronden waar in het verleden overbekalkt is.
 • Gronden waar veel glyfosaat (o.a. RoundUp) is toegepast.

Voordelen

 • Levert zink in een organisch gecomplexeerde vorm.
 • Zorgt voor een efficiënte opname en translocatie van mineralen.
Samenstelling

Zink (Zn)

62,8 g/kg

Stikstof (N) in organische vorm

5,6 g/kg

Kalium (K2O)

2,5 g/kg

Zwavel (SO3)

83,5 g/kg

IJzer (Fe)

2,4 g/kg

Mangaan (Mn)

1,2 g/kg

Magnesium (MgO)861 mg/kg
Silicium (SiO2)717 mg/kg

Borium (B)

666 mg/kg

Koper (Cu)

377 mg/kg

Molybdeen (Mo)

75 mg/kg

Dichtheid

1,3

pH

5,2 – 6,2

Geleidbaarheid

33 – 53 mS/cm

Uiterlijk

Bruine vloeistof

Verpakking

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakkingen van 5, 17½ en 1000 liter.

Dosering

Bladtoepassing (maximale concentratie 1:100, tenzij anders vermeld)

Standaard dosering:
1,5 liter per hectare.
Toepassen naar behoefte.
Bij éénmalige correctie 3,0 liter per hectare.

Akkerbouw:
1,0 - 1,5 liter per hectare.
Minimaal 2 keer toepassen per seizoen; herhalen indien nodig.

Boomkwekerij:
In combinatie met meerdere Shuttles 1,0 liter per hectare.
Containerteelt: 300 ml per 100 liter water. Elke 2 weken herhalen.

Fruitteelt:
1,5 liter per hectare. In combinatie met Nutri-Key Boron Shuttle 1,0 liter per hectare per toepassing.

Fertigatie toepassing

Standaard dosering:
3,0 liter per hectare.
Toepassen naar behoefte.

De maximale concentratie voor de producten uit de Shuttle-range is 1 liter Shuttle per 100 liter spuitvloeistof (voorbeeld: 1 liter Zinc Shuttle + 1 liter Shuttle Seven samen oplossen in minimaal 200 liter spuitvloeistof).
Let op: De totale maximale dosering van 3 liter/hectare Shuttle-producten niet overschrijden.

Gebruiksrichtlijnen
 • Goed schudden/roeren voor gebruik.
 • Vorstvrij, binnen bewaren op een donkere plaats. Bij te koude temperaturen (< 5 °C) kan het product kristaliseren.
 • Zinc Shuttle kan het beste ‘s morgensvroeg of ‘s avonds worden toegepast, wanneer de zon niet te fel schijnt. Dit om de kans op gewasschade door bladverbranding te minimaliseren. Als het gewas langer nat blijft, worden de voedingsstoffen ook beter opgenomen.
 • Niet combineerbaar met vloeibare producten die gebaseerd zijn op calcium en/of fosfaat.
 • Producten nooit puur met elkaar mengen.
 • Voor de combineerbaarheid van Boron Shuttle met andere producten in de spuitvloeistof, zie de productcombineerbaarheidstabel op deze site (link onderaan deze pagina).
 • Het is raadzaam om eerst een proeftoepassing uit te voeren op een kleine oppervlakte, alvorens het op het gehele perceel toe te passen.
 • Vanaf het moment van productie is dit product 3 jaar houdbaar. De houdbaarheid van het product staat op het etiket. Het tussentijds openen van de verpakking heeft hier geen invloed op. Zolang er aan de gebruiksrichtlijnen voor opslag wordt voldaan, is de houdbaarheidsdatum (T.H.T.) op het etiket leidend.
Terug naar het productoverzicht