Terug naar het productoverzicht

Iron Shuttle biedt organisch gecomplexeerd ijzer met een uitgebalanceerde hoeveelheid achtergrondvoeding aan om antagonistische effecten tegen te gaan. Bij een hoge pH-waarde van de bodem komt vaak ijzergebrek voor. Een bodemtoepassing met ijzer heeft dan geen zin. Vaak is ijzer wel in overvloed aanwezig, maar door de hoge pH niet opneembaar. In dat geval werkt alleen bladvoeding. IJzer speelt een belangrijke rol bij de productie van fotosynthese.

Shuttle Range

Iron Shuttle maakt onderdeel uit van de Shuttle range, een productlijn gebaseerd op het Nutri-Key Shuttle systeem, ontwikkeld door de Zuid-Afrikaanse industriële chemicus David Menne.

Functies van IJZER

 • Eén van de essentiële elementen vereist voor biologische stikstofbinding.
 • Is van belang voor eiwitsynthese.
 • Een noodzakelijke zuurstofdrager voor bladgroenproductie.
 • Geeft dikker blad waardoor de nutriëntenstroom verbetert en dus de opbrengst word vergroot.
 • Maakt het blad donkerder (meer bladgroen) met meer capaciteit om zonne-energie te absorberen.
 • Het vergroot de wasachtige glans op het blad.

Mogelijke oorzaken van ijzertekorten in de plant

 • Gronden met een laag organische stofgehalte.
 • Bodems met veel kalk leggen ijzer vast.
 • Hoge mangaanwaarden (antagonisme).
 • Excessief gebruik van fosfaat of hoge fosfaatwaarden in de grond.
 • Koude en natte weersomstandigheden.
 • Hoge pH-waarde van de bodem.

Voordelen

 • Levert ijzer in een organisch gecomplexeerde vorm.
 • Zorgt voor een efficiënte opname en translocatie van mineralen.
Samenstelling

IJzer (Fe)

55,4 g/kg

Stikstof (N) in organische vorm

4,0 g/kg

Kalium (K2O)

3,2 g/kg

Zwavel (SO3)

84,7 g/kg

Zink (Zn)

1,5 g/kg

Mangaan (Mn)

1,2 g/kg

Magnesium (MgO)865 mg/kg
Silicium (SiO2)717 mg/kg

Borium (B)

666 mg/kg

Koper (Cu)

377 mg/kg

Molybdeen (Mo)

75 mg/kg

Dichtheid

1,3

pH

3,6 - 4,6

Geleidbaarheid

33 - 53 mS/cm

Uiterlijk

Bruine vloeistof

Verpakking

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakkingen van 5, 17½ en 1000 liter.

Dosering

Bladtoepassing (maximale concentratie 1:100, tenzij anders vermeld)

Standaard dosering:
1,5 liter per hectare.
Toepassen naar behoefte.
Bij éénmalige correctie 3,0 liter per hectare.

Akkerbouw:
1,5 liter per hectare.
Minimaal 2 keer toepassen per seizoen; herhalen indien nodig.

Boomkwekerij:
In combinatie met meerdere Shuttles 1,0 liter per hectare.
Containerteelt: 300 ml per 100 liter water. Elke 2 weken herhalen.

Fruitteelt:
1,5 liter per hectare.
In combinatie met Nutri-Key Calcium Shuttle 1,0 liter per hectare per toepassing.

Fertigatie toepassing

Standaard dosering:
3,0 liter per hectare.
Toepassen naar behoefte.

De maximale concentratie voor de producten uit de Shuttle-range is 1 liter Shuttle per 100 liter spuitvloeistof (voorbeeld: 1 liter Iron Shuttle + 1 liter Shuttle Seven samen oplossen in minimaal 200 liter spuitvloeistof).
Let op: De totale maximale dosering van 3 liter/hectare Shuttle-producten niet overschrijden.

Gebruiksrichtlijnen
 • Goed schudden/roeren voor gebruik.
 • Vorstvrij, binnen bewaren op een donkere plaats. Bij te koude temperaturen (< 7 °C) kan het product
  kristaliseren.
 • Iron Shuttle kan het beste ‘s morgensvroeg of ‘s avonds worden toegepast, wanneer de zon niet te
  fel schijnt. Dit om de kans op gewasschade door bladverbranding te minimaliseren. Als het gewas langer nat blijft, worden de voedingsstoffen ook beter opgenomen.
 • Niet combineerbaar met vloeibare producten die gebaseerd zijn op calcium en/of fosfaat.
 • Producten nooit puur met elkaar mengen.
 • Voor de combineerbaarheid van Iron Shuttle met andere producten in de spuitvloeistof, zie de productcombineerbaarheidstabel op deze site (link onderaan deze pagina).
 • Het is raadzaam om eerst een proeftoepassing uit te voeren op een kleine oppervlakte, alvorens het
  op het gehele perceel toe te passen.
 • Vanaf het moment van productie is dit product 3 jaar houdbaar. De houdbaarheid van het product
  staat op het etiket. Het tussentijds openen van de verpakking heeft hier geen invloed op. Zolang er
  aan de gebruiksrichtlijnen voor opslag wordt voldaan, is de houdbaarheidsdatum (T.H.T.) op het
  etiket leidend.
Terug naar het productoverzicht