Terug naar het productoverzicht

Optima Leaf-K is een snel beschikbare kaliumbladmeststof. Problemen met de kaliumopname zijn vaak gerelateerd aan de pH van de bodem. Een hoge pH bemoeilijkt de opname van kalium door de wortels. En bij droogte komt kalium niet vrij in de bodem, waardoor het niet opgenomen kan worden. Een bladbemesting met Optima Leaf-K biedt in deze situaties uitkomst voor het leveren van dit belangrijke nutriënt aan het gewas.

Optima Leaf-K bevat een pH-neutrale, zeer gemakkelijk beschikbare vorm van kalium. Gewassen hebben baat bij een aanvulling van kalium bij koude bodemtemperaturen, droogte en aan het einde van de teelt bij het vullen van de knollen, bollen, korrels en vruchten. Optima Leaf-K is speciaal ontwikkeld om (akkerbouw)gewassen in deze kaliumbehoeftige periodes via een bladtoepassing van voldoende kalium te voorzien.

Optima Leaf-range

Optima Leaf-K maakt onderdeel uit van de Optima Leaf-range, een productlijn van bladmeststoffen die efficiënt door het gewas worden opgenomen.

Voordelen

 • Bevat snel beschikbare kalium in een hoge concentratie.
 • Bevordert de opbrengst en de grootte van de bollen, knollen, korrels en vruchten.
 • Bevordert de kwaliteit en bewaring (brixgehalte, hardheid).
 • Verhoogt de plantreserves (betere winterhardheid).
 • Bevat geen schadelijke bij-nutriënten zoals chloride.
 • 6 x effectiever dan kaliumbemesting via de bodem.
 • Betere kaliumopname bij droge omstandigheden.
Samenstelling

Stikstof (N) als ureum

29,0 g/kg

Kalium (K2O)

238,0 g/kg

Dichtheid

1,45

pH

6,0 - 7,0

Geleidbaarheid

15 - 25 mS/cm

Uiterlijk

Doorzichtige vloeistof

Verpakking

Verpakking

Verkrijgbaar in verpakkingen van 5, 17 ½ liter en 1000 liter.

Dosering

Bladtoepassing (maximale concentratie 1:100)

Aardappelen, uien:
5 liter per hectare
Dit 3 keer toepassen tijdens het zwellen van de knollen of bollen.

Fruitbomen:
3 liter per hectare
Dit 5 keer toepassen vanaf vruchtzetting tot 3 weken voor de pluk.

Fruitbomen:
Als na-pluk toepassing: 5 liter per hectare.

Andere teelten:
5 liter per hectare.
Dit naar behoefte toepassen.

De maximale concentratie voor de producten uit de Optima Leaf-range is 1 liter product per 200 liter spuitvloeistof (voorbeeld: 1 liter Optima Leaf-Fe + 1 liter Optima Leaf-Trace samen oplossen in minimaal 400 liter spuitvloeistof).

Let op:
De totale maximale dosering van 2 liter/hectare Optima Leaf-producten niet overschrijden.

Gebruiksrichtlijnen
 • Goed schudden/roeren voor gebruik.
 • Vorstvrij, binnen bewaren op een donkere plaats. Bij te koude temperaturen (< 5 °C) kan het product kristaliseren.
 • Optima Leaf-K kan het beste ‘s morgensvroeg of ‘s avonds worden toegepast, wanneer de zon niette fel schijnt. Dit om de kans op gewasschade door bladverbranding te minimaliseren. Als het gewas langer nat blijft, worden de voedingsstoffen ook beter opgenomen.
 • Niet verspuiten als er koperhydroxideresidu op de plant aanwezig is.
 • Producten nooit puur met elkaar mengen.
 • Voor de combineerbaarheid van Optima Leaf-K met andere producten, raadpleeg uw adviseur.
 • Het is raadzaam om eerst een proeftoepassing uit te voeren op een kleine oppervlakte, alvorens het op het gehele perceel toe te passen.
 • Vanaf het moment van productie is dit product 3 jaar houdbaar. De houdbaarheid van het product staat op het etiket. Het tussentijds openen van de verpakking heeft hier geen invloed op. Zolang er aan de gebruiksrichtlijnen voor opslag wordt voldaan, is de houdbaarheidsdatum (T.H.T.) op het etiket leidend.
 • Klik hier voor onze: disclaimer.
Terug naar het productoverzicht

Gerelateerde doelen