Optima Sugar+

Optima Sugar+ voor een sterker blad.

210607 JP header Optima Sugar verzacht stress

De afgelopen weken zijn de suikerbieten heel snel gegroeid en is er heel veel loof in een hele korte tijd bij gekomen waardoor makkelijk gebreken in sporenelementen ontstaan. In combinatie met het huidige vochtige weer zijn dat ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van bladschimmels. Niet voor niets worden nu in het hele land Cercospora, Stemphylium en roest in suikerbietpercelen gevonden (IRS) en kleurt de bladschimmelwaarschuwingskaart van het IRS bijna geheel rood. De komende fungicidebespuitingen zijn hét moment om Optima Sugar+ mee te spuiten en zo het gewas extra sterk en groen te houden..

De bladmeststof Optima Sugar+ draagt bij aan een sterk en groen blad. Het verzacht verschillende stressfactoren (te nat, te droog, te warm, ziektes, enz.) en vergroot het fotosynthese potentieel. Het is eenvoudig toe te passen in combinatie met met fungicidebespuitingen. Maar hoe werkt Optima Sugar+ nou precies?

Achtergrond ontwikkeling

Optima Sugar+ is ontwikkeld omdat er een duidelijk gat zit tussen de potentiële suikeropbrengst van suikerbieten en de gerealiseerde opbrengst. Door veredeling zijn door de jaren heen steeds productievere rassen op de markt gekomen, waardoor de genetisch potentiële suikerproductie nu rond de 24 ton per hectare ligt, terwijl er de afgelopen jaren gemiddeld zo’n 13,5 ton is geoogst. Dit is een gat van bijna 11 ton!

210601 JP Grafiek opbrengstgat potentie praktijk

Waarom wordt de potentie van de suikerbiet niet benut?

Wat gaat er dan mis omdat er zoveel productie verloren gaat? Of met andere woorden: wat is er nodig om tot die 24 ton suiker te komen?

  • Water: Voor 24 ton suiker is zo’n 800 mm water nodig. Uiteraard niet in één dag, maar gelijkmatig verdeeld over het seizoen.
  • Licht: Er is 2200 MJ PAR (photosynthetically active radiation = straling die voor de fotosynthese gebruikt wordt) aan zonlicht nodig. Een tekort hieraan zal de groei en productie direct verminderen.
  • Temperatuur: Het mag niet te koud zijn, maar zeker ook niet te warm. Optimaal is tussen de 17 ˚C en 22 ˚C
  • CO2: Dit is normaal gesproken voldoende aanwezig in de lucht.
  • Voeding: De beschikbaarheid van nutriënten moet optimaal zijn en de plant moet ongeremd kunnen groeien. Veelal haalt het gewas zijn voeding uit de bodem, maar dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld door uitspoeling of slechte mineralisatie vanwege een te koude bodem. Daarnaast kunnen de mineralen niet plantbeschikbaar zijn door bijvoorbeeld een te hoge of te lage bodem pH.
  • Geen stress: Er zijn veel stressfactoren voor een plant. Wanneer stress optreedt wordt de groei geremd. Voorbeelden van stress zijn o.a.: ziekten/plagen, stuifschade en gbm-bespuitingen, droogte en langdurige hitte. Er wordt aangenomen dat stress in suikerbieten gemiddeld leidt tot een opbrengstverlies van 5-30%. Een hele belangrijke invloed hierbij is dat, hoe zwakker het blad is, des te meer gevoeligheid voor stress en des te groter zijn de verliezen aan de gevolgen van stress.
210601 JP Afbeelding groeifactoren

Controle over groeifactoren

Is dit allemaal reëel? En waar hebben we controle over? Factoren als licht, neerslag en temperatuur kunnen we niet beïnvloeden. Dus als hier iets niet optimaal is dan verliezen we groei, dus opbrengst. Wat we wel kunnen beïnvloeden is de gevoeligheid van de plant voor de niet optimale omstandigheden!

Optima Sugar + is ontwikkeld om de stress gevoeligheid van de plant te verminderen en de capaciteit van de plant om licht om te zetten in suikers te verhogen.

Wat zit er in?

Wat zit er nou precies in Optima Sugar+? In volgorde van veel naar weinig bestaat het uit calcium (CaO), nitraat (N), mangaan (Mn), magnesium MgO) en spoorelementen (ijzer (Fe) borium (B), zink (Zn), koper (Cu) en molybdeen (Mo), waarbij de meeste spoorelementen zijn gebonden aan een organische complexvormer. Dit zorgt voor een verbeterde opname door het gewas, het voorkomen van een reactie met andere stoffen in de tankmix en het maakt de toepassing zeer zacht voor het gewas. De hoeveelheden in Optima Sugar+ zijn ook aangepast naar de hoeveelheden die het gewas nodig heeft. Het heeft bijvoorbeeld veel calcium nodig en maar weinig molybdeen. Maar het kan niet zonder!

210601 JP Afbeelding structuur OS

Hoe werkt een complexvormer?

Hier is schematisch weergegeven hoe zo’n complexvomer werkt. In het meest linker plaatje zie je een nutriënt op het blad liggen, laten we zeggen dat dit mangaan is. De waslaag op het blad voorkomt dat er zomaar willekeurige zouten het blad binnen kunnen dringen, de opname van deze mangaan in zoutvorm is dus erg slecht en kan uiteindelijk zelfs bladverbranding veroorzaken. In het middelste plaatje is de mangaan gecomplexeerd en daardoor neutraal gemaakt. Het heeft geen zoutwaarde meer en kan daardoor makkelijk door de waslaag heen dringen. In het meest rechter plaatje is zichtbaar dat het mangaan uiteindelijk vrij gelaten wordt in de cellen van het blad en onderweg is naar de locatie waar het nodig is.

210601 JP Afbeelding complexvormer

De rol van calcium

Het is alom bekend dat calcium een belangrijke functie heeft bij de stevigheid van cellen, maar calcium speelt ook een belangrijke rol in en het verhogen van de stress tolerantie. In Suikerbiet is daarnaast aangetoond dat calcium een onmisbare schakel is in de productie van suiker, met name onder niet optimale omstandigheden. Verschillende processen in de suikerbiet waarbij calcium een rol speelt zijn in kaart gebracht en verklaren dat het bespuiten van het blad met calcium leidt tot meer groei en meer aanmaak van suikers.

De rol van mangaan

Suikerbieten hebben een hoge behoefte aan mangaan, maar kunnen niet altijd voldoende mangaan via de wortels opnemen. Bijvoorbeeld op zandgronden en/of bodems met een hoge pH. Maar ook wanneer er gewoonweg te weinig in de bodem zit omdat door bijvoorbeeld kou door de bodemorganismen niet voldoende gemineraliseerd is. (Dit geldt overigens niet alleen voor mangaan, maar ook voor andere nutriënten.) Bij een tekort aan mangaan kan de plant het aanwezige zonlicht niet goed omzetten in energie en zelfs gevoelig worden voor teveel licht. Ook zijn planten met een mangaantekort of gebrek veel gevoeliger voor de aantasting van ziektes en plagen. Uiteindelijk is een goede mangaanvoorziening van groot belang voor een optimale suikerproductie.

De rol van magnesium en overige spoorelementen

Optima Sugar + bevat niet alleen calcium en mangaan, maar ook magnesium en verschillende spoorelementen. Dit is goed zichtbaar in deze droge stof analyse van met Optima Sugar + behandeld suikerbietenblad waarbij alle nutriënten in hogere gehaltes aanwezig zijn in het blad. Opvallend is dat ook elementen die niet in Optima Sugar + zitten in hogere concentraties worden terug gevonden, een teken van hoge gewasactiviteit.

210601 JP Grafiek opname efficientie

Magnesium is een belangrijke bouwsteen van het bladgroen (chlorofyl). Dit bevindt zich in de bladgroenkorrels, de zogeheten chloroplasten. Magnesium is ook onmisbaar voor het enzym in de plant dat ervoor zorgt dat eiwitten gevormd kunnen worden uit aminozuren.

IJzer is onderdeel van verschillende enzymen die in de plant zorgen voor de vorming van het bladgroen, het plantproces fotosynthese en de ademhalingsprocessen.

Borium heeft in de plant een functie bij de celdeling. Het zorgt voor het goed functioneren van de groeistoffen en speelt een rol bij het vervoer van koolhydraten. Een tekort veroorzaakt hartrot.

Zink is onderdeel van de enzymen in de plant. Een plant heeft er maar een kleine hoeveelheid van nodig die essentieel is voor de vorming van de groeistof in de plant: auxine.

Koper is een belangrijk bestanddeel van verschillende enzymen en proteïnen. Daardoor speelt het een vitale rol bij de groei en stofwisseling van de wortels naar het blad. Een voldoende hoog kopergehalte geeft planten meer weerstand tegen ziekten. Een tekort leidt tot chlorose van de bladeren

Molybdeen speelt een belangrijke rol in de stikstofhuishouding van de plant. Een groot aantal enzymen in planten functioneert niet zonder molybdeen. Dit is vooral zo voor het enzym dat actief is bij de opname van nitraat.

Optima Sugar+ kan veel ...

Kunnen we met Optima Sugar+ het gat tussen de potentiële opbrengst en gemiddelde opbrengst nu helemaal dichten? Het antwoord daarop is nee. Uiteindelijk spelen de factoren licht, temperatuur en water een te grote rol om de verliezen volledig te compenseren. Maar in 15 proeven over de afgelopen 5 jaar, hebben we gemiddeld 5% meeropbrengst weten te behalen. Het gemiddelde van de onafhankelijke proeven over het afgelopen jaar gaf zelfs een meeropbrengst van 8,5%!

210602 JP Grafiek proefresultaten 2021

... zelfs een lach op je gezicht

Naast een hogere opbrengst wordt tevens een betere gewasstand en minder aantasting van Cercospora waargenomen in het met Optima Sugar+ behandelde gewas. Een belangrijk signaal dat het blad sterker en vitaler wordt na toepassing van Optima Sugar+! En wees eerlijk, een hogere opbrengst is natuurlijk het belangrijkste, want de kachel moet branden. Maar het meest blij wordt je als teler natuurlijk van een mooi groen en vitaal gewas!

210601 JP Tabel gewasstand

Meer informatie?

Wilt u meer weten over Optima Sugar +? Zie dan hieronder voor de productinformatie of andere kennisartikelen. Liever persoonlijk contact? Neem dan contact met ons op! We vertellen u er graag meer over!

Deel dit bericht

Relevante producten