CO2-Prestatieladder

Soiltech heeft samen met haar zusterbedrijf Van Iersel het CO2-bewust certificaat van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder behaald. Met het behalen van dit certificaat willen we laten zien dat we actief werk maken van CO2-reductie.

Co2 prestatieladder

Soiltech streeft naar een duurzame ontwikkeling en is ervan overtuigd dat goede ondernemersprestaties worden behaald zodra er balans is tussen People, Planet en Profit. Een belangrijk uitgangspunt is het streven naar een zo’n klein mogelijk ecologische voetafdruk.

Het jaarlijks in kaart brengen van een CO2 footprint biedt ons de kans om onze uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen.

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidsinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Met het behalen van trede 3 op de ladder willen we laten zien dat wij in de meststoffenindustrie een van de koplopers zijn op het gebied van duurzaam ondernemen.

Plan van aanpak CO2 voor 2020

Participatie Deelname Initiatieven

Idee of opmerking?
Als u ideeën of opmerkingen heeft kunt u dit naar ons mailen.

200121 Sv I Certificaat CO2 prestatlieladder Pagina 1