Soiltech Solutions
NL EN EN

Nieuws en Teelttips

Waarom zou je biologisch telen?

Geplaatst door Manon Vogel (manon) op Sep 08 2014
Nieuws en Teelttips >>

Tien redenen om biologisch te telen - door Mark van Iersel

1. Vermindert ziektedruk

De huidige chemische levenswijze past precies in het plaatje van 'verspilling'. Elk jaar worden er wereldwijd meer chemicaliën gebruikt en toch wordt jaarlijks de plaag- en ziektedruk groter (1,1 miljoen ton chemicaliën zijn er gebruikt het afgelopen jaar).

2. Gezondheid kinderen

Of een gemeenschap het goed voor elkaar heeft, kan men meten aan de gezondheid van kinderen. Recent Amerikaans heeft aangetoond dat alle 1400 onderzochte schoolkinderen onacceptabele waarden van 13 van van de meest voorkomende landbouw chemicaliën in hun bloed hebben.

3. Brengt diversiteit in bodemleven

De trend bij het monitoren van het bodemleven laat zien dat de hoeveelheid sleutelorganismen na verloop van tijd flink verminderd is. Deze organismen bestaan uit wormen, protozoa, N-binders, cellulose verteerders, fosfaat vrijmakers etc. En veel organismen zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar maken van nutriënten (glyfosaat).

4. Houdt bodems 'rijk'

Weinig voeding in de bodem is weinig voeding voor de mens (recent WHO-rapport). Nutriënten brengen komt het best tot zijn recht als de mineralen en micro-organismen in balans zijn.

5. Vermindert broeikaseffect

Conventionele landbouw levert de grootste bijdrage aan broeikasgassen: • 25% van de totale CO2 in de wereld • 60% methaan • 80% NOX (310 maal sterker dan CO2).

6. Opbouwen

Als de wereld morgen volledig stopt met de emissie van CO2, dan zitten we over 200 jaar op hetzelfde niveau van CO2 in de atmosfeer als in 1975 (nog steeds te hoog). We zitten vast in een zelf-destructiemode en de enige oplossing is biologisch telen.

7. Bindt koolstof

Koolstof binden in de bodem d.m.v. humus is absoluut noodzakelijk en moet zeker gedaan worden. Door 1% humus aan de Amerikaanse bodem toe te voegen, wordt 4,5 biljoen ton van hun 8 biljoen ton-probleem weggehaald.

8. Maakt humus

Humus bouwen is een biologisch proces, dus alles wat dit proces nadelig beïnvloedt, zal op een zeker punt als onacceptabel worden beschouwd.

9. Gebruik is oneindig

Een agrarisch systeem gebaseerd op olie (fungiciden, insecticiden, kunstmest en diesel) heeft een definitieve gebruiksdatum. Prijzen worden ook hoger naarmate de beschikbare olie afneemt. Slimme ondernemers zijn daarom al bezig minder olie-afhankelijk te worden.

10. Passie

Passie is onschatbaar in je beroepskeuze. De bodem uitputten en het vergiftigen van je werkomgeving en het voedsel dat je produceert is niet echt inspirerend. Er is weinig plaats voor passie in gif!

Laatst vernieuwd: Sep 08 2014 om 4:27 PM

Terug