Soiltech Solutions
NL EN EN

Nieuws en Teelttips

Vertering aspergeloof

Geplaatst door Janny Niessen (janny) op Oct 30 2017
Nieuws en Teelttips >>

Om het aspergeloof in de winter sneller te laten verteren, kunt u het gewasrestenverteringsprogramma van Soiltech gebruiken. Snellere vertering van de loofresten geeft een lagere ziektedruk in de volgende jaren. Ook draagt een goede vertering bij aan een betere humusopbouw, wat ook weer zorgt voor een betere waterhuishouding in de bodem.

Het gewasrestenverteringsprogramma bestaat uit een combinatie van:
•             Fytaforce Stubble, 10 liter/ha
•             NTS Liquid Humus, 5 liter/ha
•             Ureum, 2 kg/ha
 
Fytaforce Stubble is een product dat bodemleven bevat wat zorgt voor betere omzetting van organisch materiaal en humusopbouw. Het bevat onder andere verschillende soorten Trichoderma’s die van nature in de grond voorkomen.
 
Boriumgehalte in de bodem op peil brengen
De meeste aspergebodems hebben een gebrek aan borium. Dat komt omdat borium op bodems met weinig organische stof makkelijk uitspoelt. Voldoende borium is essentieel voor het telen van een gezond gewas. Bij een laag gehalte aan borium worden onder andere calcium en silicium moeilijker opgenomen. Het boriumgehalte kan in het najaar of in het voorjaar op orde worden gebracht met Liquid Boron Humate. Dit is een bodemmeststof waarbij de borium gekoppeld is aan humine. Dit zorgt voor een langzame afgifte en continue beschikbaarheid van de borium in het seizoen.
 
Dosering: 20 liter/ha
Licht inwerken of inregenen na volvelds verspuiten heeft de voorkeur.
 
Liquid Boron Humate kan worden toegepast i.c.m. het gewasrestenverteringsprogramma

 

 

Laatst vernieuwd: Oct 30 2017 om 1:20 PM

Terug