Soiltech Solutions
NL EN EN

Uiendag 2018; 'Het netto-resultaat telt'

van:30-08-18 | 09:30
tot:30-08-18 | 18:30

Is uien in het bouwplan een vanzelfsprekendheid? Hierover bestaat best wel wat discussie. Het is een mooi gewas, een van de weinige speculatieve gewassen in de akkerbouw en teelttechnisch ieder jaar weer een uitdaging. Echter het areaal uien groeit wel, terwijl de prijs achter blijft. Kunnen we daarnaast de kwaliteit nog wel telen die we wensen; de ene keer is het koprot en het andere jaar is het trips. 

 
 
Een goede uienkwaliteit is van groot belang voor onze export. Wat kunnen we nog verbeteren aan onze uienteelt, waar kunnen we bijsturen? De basis voor de teelt moet goed zijn, maar ook de kwaliteit moet als basis gezien worden. Daarbij moeten we blijven voorlopen in techniek, kennis en innovatie. Eén ding is voor de hele uienketen zeker: “Het netto resultaat telt”. Daar willen we graag aan de hand van onze veldproef op het Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve met u over praten. Met welke handelingen kunnen we in de uienketen een beter rendement krijgen? 
 
Het Uien Innovatie en Kenniscentrum is er ook dit seizoen weer in geslaagd om een aantal interessante onderzoeken aan te leggen in samenwerking met verschillende bedrijven c.q. partners. Steeds meer bedrijven weten hun weg naar het UIKC te vinden.
 

De Uiendag vindt plaats op donderdag 30 augustus van 9.30 - 18.30 uur. 

 

Communicatie

Van groot belang is om de resultaten van deze innoverende onderzoeken op een juiste manier te interpreteren en te communiceren naar de gehele uiensector. Een van de middelen hiertoe is onze jaarlijkse Uiendag. Inmiddels zijn we alweer toe aan de 17e editie van deze ontmoetings-plaats en kennisdag voor de gehele sector. Op deze dag zal ook de nieuwe rassenlijst vanuit het ketengestuurde onderzoek worden gepresenteerd. Uiteraard zijn er rondleidingen op het veld, demonstraties en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de tent/schuur.
 

Thema’s Uiendag

• Rassenvergelijking zaaiuien en plantuien
• Urean toepassing en verslemping
• Onkruidbestrijding
• Bemestingsstrategieën o.a. fosfaat, kali en stikstof
• Schimmelbestrijding
• Uienteelt volgens Planet Proof
• Schoffelen en eggen tegen Fusarium
• Aaltjesbestrijding
• Tripsbeheersing
• Vervroegingsproef zaaiuien
• N-proef (opbrengst en kwaliteit)
• Waterkwaliteit en toepassing hulpstoffen bij spuiten
• Plantversterkers
 

Demo bandendruk

Op de Uiendag wordt een nieuwe methode van het meten van bodemverdichting getoond.
 

Onion Plaza

Net als vorig jaar is het “Onion-Plaza” gesitueerd op het erf van de Rusthoeve zelf. De tent/schuur is ingericht met de rassenshow en stands van de vele betrokken bedrijven. Bovendien is er ruim voldoende gelegenheid voor het leggen van contacten met daarbij genoeg eten en drinken.
 

Catering

Zoals ieder jaar is de catering geheel gratis.
 

Spuitlicentie

Tijdens de Uiendag kunt u uw spuitlicentie met het thema ‘Teelt’ verlengen.
 

Website

Bezoek de website www.uiendag.nl
 

Route:

Adres: Proefboerderij Rusthoeve
Noordlangeweg 42, Colijnsplaat
 
Volg de aanwijzingen en borden.