Soiltech Solutions
NL EN EN

Nieuws en Teelttips

Tijd voor Herbi-Safe!

Geplaatst door Janny Niessen (janny) op Mar 08 2018
Nieuws en Teelttips >>
Proeven met Herbi-Safe laten een besparing van 25% op de dosering glyfosaat zien met hetzelfde bestrijdingsresultaat. En daarnaast zorgt de hulpstof voor een snellere afbraak van de herbicide in de bodem.
 
Glyfosaat wordt vaak ingezet tegen onkruiden of om groenbemesters of weilanden dood te spuiten. Het is alom bekend dat glyfosaat onder druk staat wegens mogelijke negatieve effecten op de bodem, water en de plantgezondheid. Glyfosaat dat nog niet is afgebroken door het bodemleven zorgt voor een groeiremming in het gewas. Het product Herbi-Safe (pH 2 - 3) verbetert de opname van glyfosaat, waardoor er minder glyfosaat nodig is en het makkelijker wordt afgebroken door het bodemleven. De gebruikelijke dosering glyfosaat kan door toevoeging van 1 liter Herbi-Safe per hectare met 25% omlaag, zo blijkt uit uitgebreide proeven. Klik hier voor proefresultaten!
 
Voorbeeld: In plaats van 4 liter glyfosaat (in productvorm) per hectare, volstaat 3 liter als het gecombineerd wordt met 1 liter Herbi-Safe. Zo kan op een kostenneutrale manier de hoeveelheid glyfosaat worden verlaagd. 
 
Speel op safe met Herbi-Safe!

Laatst vernieuwd: Mar 08 2018 om 1:50 PM

Terug