Soiltech Solutions
NL EN EN

Nieuws en Teelttips

Praktijknetwerk Hoge Opbrengst & Schoon Water

Geplaatst door Manon Vogel (manon) op Oct 14 2013
Nieuws en Teelttips >>


Brabants praktijknetwerk wil niet afhankelijk zijn van mestwetgeving

In Noord-Brabant is vorige week het praktijknetwerk ‘Hoge opbrengst en schoon water met grondige aanpak’ van start gegaan. Een verrassende combinatie van telers en leveranciers werken in het praktijknetwerk samen aan innovatieve bodemmaatregelen. Akkerbouwer en aanvrager Toon van der Heijden:

We kunnen nog veel meer uit de bodem halen! Bijvoorbeeld door slim de bodemtoestand te meten, goede groenbemesters te kiezen, variabel te bemesten en te spuiten en betere machines te gebruiken. Met deze unieke combinatie van bedrijven verwacht ik mooie resultaten. Als eerste stap heb ik deze week Japanse haver na mijn aardappeloogst laten zaaien, met twee verschillende zaaimachines."

Bij de startbijeenkomst op het bedrijf van Toon zijn telers en leveranciers gekoppeld en zijn combinaties van innovaties gemaakt, die komend najaar en voorjaar in de praktijk worden gebracht.

Doel van het praktijknetwerk is kennisontwikkeling, door het beste uit de biologische en gangbare teelt op het gebied van bodembeheermaatregelen en –innovaties samen te brengen. Maatregelen als inzet van biologische middelen, ondiep ploegen, robuuste groenbemesters en een gedetailleerd in beeld brengen van de pH van een perceel vullen elkaar goed aan. Een tweede doel is kennisuitwisseling van effectieve maatregelen en innovaties bij alle telers op zandgrond, met nadruk op bedrijven in de Brabantse grondwaterbeschermings-gebieden. Tenslotte voeren de telers bodemmaatregelen uit om de waterkwantiteit en –kwaliteit te beschermen en biodiversiteit te bevorderen.

Dit praktijknetwerk is een samenwerking van drinkwaterbedrijf Brabant Water, CLM, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Kverneland, Soiltech, Alliance, Agrometius, DLV Plant, ZLTO en vijf Brabantse telers uit de grondwaterbeschermingsgebieden. De samenwerking wordt begeleid door CLM.

Meer informatie bij Anneloes Visser, CLM: avisser@clm.nl of 0345 470 763.

Laatst vernieuwd: Oct 14 2013 om 5:07 PM

Terug