Soiltech Solutions
NL EN EN

Nieuws en Teelttips

Gezien bij de zomertour!

Geplaatst door Susanne van Brunschot (susanne) op Jul 05 2017
Nieuws en Teelttips >>

Root &Shoot

Root & Shoot is een combinatie van meststoffen, groeibevorderaars  en vitaminen.

Wortelgroei en scheutontwikkeling worden gestimuleerd.

Ook inzetbaar bij stress (hitte, vorst, regen, wind, etc.)

 

Triple Ten

Een NPK bladmeststof gecombineerd met

gecheleerde spoorelementen en organische

bio-stimulatoren.

Triple Ten is te gebruiken om gewassen op kleur te brengen en te houden. Houdt uw gewas gezond en vitaal.

 

 

Herbi-Safe

Herbi-Safe vergroot de efficiëntie van glyfosaat en neutraliseert eventuele schadelijke

bijwerkingen in de bodem. Het volggewas heeft hierdoor  minder last van remming omdat de glyfosaat veel sneller afgebroken wordt.

De gebruikelijke dosering glyfosaat kan door toevoeging van 1 liter Herbi-Safe per hectare in

de meeste gevallen met minimaal 30 % omlaag, zo blijkt uit uitgebreide proeven en uit de praktijk.

 

Laatst vernieuwd: Jul 05 2017 om 12:06 PM

Terug