Soiltech Solutions
NL EN EN

Nieuws en Teelttips

Demo Seuren: reductie chemie in rozenteelt

Geplaatst door Janny Niessen (janny) op Sep 18 2018
Nieuws en Teelttips >>

Om de weerbaarheid tegen schimmelziekten te verhogen, is in de demo-proef die is opgezet door Delphy bij Seuren Rozenkwekerijen BV in Lottum gekozen voor een strategie om een actief bodemleven te verkrijgen. (betere opname nutriënten + minder ziekteverwekkers aanwezig) in combinatie met een gerichte bladbemesting (directe efficiënte opname nutriënten + fysieke afweer tegen schimmels/insecten).

Gebruikte producten:

Root & Shoot - 10 liter/ha
Shuttle Seven - 1 tot 3 liter/ha
Fytaforce® Soil - 20 liter/ha
• overige Shuttles (Moly, Calcium, Manganese, Copper, Boron)
 
Toepassing:
Root&Shoot + Fytaforce Soil, 2 keer in 4 weken. Eventueel Root&Shoot herhalen bij behoefte (o.a. (droogte)stress).
Daarna iedere 10 - 14 dagen Shuttle Seven (+ andere Shuttle producten aan de hand van plantsap-analyses).

Voor toepassing Fytaforce® teeltadviseur raadplegen!
 
Deze demoproef is woensdag 19 september gepresenteerd door Hans Smeets tijdens de demomiddag ‘Bodem en plantversterking’ op locatie van Gebr. Seuren Rozenkwekerijen in Lottum. De middag wordt georganiseerd door Delphy en Hessel Marketing & Communicatie in het kader van een tweetal projecten.
 
Binnen het project ‘Duurzame teelt, gezonde producten’ (een project ondersteund door de Provincie Limburg en de EU in het kader van POP3) zijn diverse demoproeven aangelegd om het bodemleven te stimuleren, de structuur van de grond te verbeteren en de plantweerbaarheid te vergroten. De proeven zijn aangelegd in de teelt van kruiden, rozen en in enkele groenbemesters.
 
Op een andere locatie vinden demonstraties plaats van diverse werktuigen waarmee een zaaibed of plantbed kan worden voorbereid: met maatregelen die ook rekening houden met het behoud van bodemleven en bijvoorbeeld het opheffen van verdichtingen. De demonstraties worden georganiseerd vanuit het INTERREG project ‘Levende Bodem’. Tijdens de middag is getoond hoe meer aandacht voor de bodem kan leiden tot een weerbaar gewas. Er zijn handvatten aangereikt om de aanwezigheid van bodemleven te verbeteren, structureel te werken aan een betere bodemstructuur en – wederom – een weerbaar gewas. 
 
Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met Hans Smeets, of met ons of ons zusterbedrijf Van Iersel Compost

Laatst vernieuwd: Sep 18 2018 om 4:09 PM

Terug