Soiltech Solutions
NL EN EN

Nieuws en Teelttips

Borium tekorten

Geplaatst door Janny Niessen (janny) op Mar 26 2019
Nieuws en Teelttips >>

Al een aantal jaren is er een dalend boriumgehalte en dalende boriumbeschikbaarheid in de Nederlandse landbouwgronden. Op lichte zandgronden is in 10 jaar tijd een daling van 10% van het boriumgehalte gemeten door Eurofins.

Borium heeft tal van onmisbare functies in de plant die belangrijk zijn voor de interne kwaliteit en opbrengst van het gewas. Voldoende borium heeft een positief effect op opname van calcium & fosfaat, formatie & transport van suikers, stevigheid van celwanden en bloem-, vrucht- en zaadontwikkeling. Boriumbehoeftige gewassen zijn suikerbiet, snijmaïs, aardappel, luzerne en kool. Enkele voorbeelden van boriumtekorten in deze gewassen zijn hartrot in suikerbiet, holle stronken in kolen en een slechte kolfzetting in snijmaïs.

Oorzaken
Borium is zeer gevoelig voor uitspoeling en wordt moeilijk vastgehouden op gronden met een beperkte buffercapaciteit (CEC) en een laag organische stof gehalte. Uit eigen onderzoek door Soiltech is gebleken dat borium op een zandgrond met 1,3% organische stof bijna twee keer zo snel uitspoelt dan op diezelfde zandgrond met 4,2% organische stof en zelfs meer dan 10x zo snel dan op een kleigrond met 9,3% organische stof. Het risico op uitspoeling neemt door extremere buien, als gevolg van klimaatverandering, alleen maar toe. Een andere oorzaak van boriumtekorten is een negatieve nutriëntenbalans. Deze ontstaat op veel akkerbouwgronden, vanwege hoge producties en een beperkende mestwetgeving. Met andere woorden, er worden meer nutriënten afgevoerd dan er (kunnen) worden aangevoerd. Dit geldt met name voor borium, zink, calcium en zwavel.
 
Oplossing
Gezien de beperkte beschikbaarheid van borium is het in de meeste akkerbouwgewassen nodig om borium bij te mesten. Soiltech heeft met Optima Soil Humi-B een gebruiksvriendelijke en effectieve meststof in het pakket die de voordelen van borium en humine combineert. Optima Soil Humi-B is een zuivere humine met 2.3% gecomplexeerde borium. De humine buffert nutriënten in de bodem en stimuleert de wortelgroei. Door de toevoeging van gecomplexeerde borium wordt tevens het suikertransport naar de wortel bevorderd. Hiernaast speelt borium ook een belangrijke rol gedurende de stuifmeelvorming in het reproductieproces.

Resultaten
Uit proeven blijkt dat de toepassing van Optima Soil Humi-B de opbrengst aanzienlijk kan verhogen. Bekijk onderstaande proef in aardappel pootgoed waarbij de toepassing van 20 l/ha Optima Soil Humi-B resulteerde in een meeropbrengst van 15%.
 
 
Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact met ons op via info@soiltech.nl of 0411 - 64 81 05.
 
U kunt hier de proefresultaten ook downloaden. 

 

Laatst vernieuwd: Mar 26 2019 om 3:01 PM

Terug