Soiltech Solutions
NL EN EN

De bodem is de basis

Vanaf 1 januari 2017 worden de bodemanalyses uitgevoerd door ons zusterbedrijf Van Iersel Compost.

Handleiding en monsterformulier

U vindt de handleiding voor het steken en versturen van grondmonsters en het monsterformulier voortaan op de website van Van Iersel Compost via deze link: www.van-iersel.eu/diensten/bodemanalyse-en-bemestingsadvies/

Type bodemanalyses

Hieronder vindt u de verschillende analyses die u door Van Iersel Compost kunt laten uitvoeren. Desgewenst krijgt u een overzichtelijk bemestingsadvies erbij.

De Bodembalansanalyse (BBA) wordt het meest toegepast bij boom-, groente- en fruittelers. De analyse geeft een nauwkeurig inzicht in de onderlinge verhoudingen tussen de hoofd- en spoorelementen in uw bodem en brengt de bodempotentie om voeding vast te houden in kaart. Hier vindt u een voorbeeld van een bodembalansanalyse of lees meer in het onderzoeksrapport van het Louis Bolk Instituut, waarin de BBA naar voren komt.

  • De Nova Bioscan geeft de status van het bodemleven weer. De aantallen en diversiteit van bacteriën, schimmels, protozoa en nematoden worden in kaart gebracht.
  • De Bodemvoedselwebanalyse geeft een zeer gedetailleerd inzicht in de populatie microleven in uw bodem en in de activiteit van de verschillende micro-organismen.
  • De Chroma analyse geeft een beeld van de kwaliteit en potentie van een bodem of compostsoort en wordt bijvoorbeeld gebruikt om de kwaliteit van de organische stof te bepalen.
  • Met de Plantsapanalyse kunt u tijdens het teeltseizoen controleren of de nutriënten in de plant in balans zijn en of het nodig is om bij te sturen met bijvoorbeeld bladmeststoffen.
  • De Bladanalyse geeft een overzicht van de nutriënten in uw plant.

De handleiding voor het steken en versturen van grondmonsters vindt u voortaan op de website van Van Iersel Compost. Stuur de monsters samen met een uitgeprint en ingevuld monsterformulier (ook op kantoor verkrijgbaar) naar ons op of geef ze af op ons kantoor.

Contact

Voor prijzen of meer informatie over de bodemanalyses kunt u contact opnemen met Jeroen van Lanen, accountmanager bodemgezondheid bij Van Iersel Compost.