Soiltech Solutions
NL EN EN
SOILTECH ||

Biologisch groente telen met Fytaforce

"Toeleveranciers met een visie als Soiltech kom je niet vaak tegen"

BioVerbeek, gevestigd in Velden, is een biologisch tuinbouwbedrijf van 10 ha waar 35 mensen in vaste dienst werken. Er worden tomaten, komkommers en paprika’s geteeld in de volle grond. Al zeker 10 jaar is de Fytaforce van Soiltech een vast onderdeel van het bemestingsplan van BioVerbeek.

Omschakeling naar biologische groententeelt

In de jaren 90 groeide bij BioVerbeek (toen een bedrijf van 2 ha) het besef dat, als het bedrijf wilde groeien, zonder het echte tuindersgevoel te verliezen, men moest omschakelen naar biologische teelt. In 1997 is het bedrijf in de volle grond gaan telen en langzaam begonnen met omschakelen. Dit vergde aanpassing in strategie, management en bedrijfsinrichting, maar het lukte. In 1999 ontving BioVerbeek als één van de eerste glastuinbouwbedrijven met een dergelijke bedrijfsomvang (inmiddels 10 ha) het EKO-keurmerk.

In 2004 kwam Leo, één van de drie gebroeders Verbeek, in contact met Mark van Iersel van (toen nog) Soil-Tech Solutions en Van Iersel Compost. Mark was bezig met de introductie van Fytaforce, destijds nog bekend als compostthee, op de Nederlandse markt. Dit lag in het verlengde van zijn filosofie dat de bodem in balans moet zijn om er gezonde gewassen op te kunnen telen, en zijn wens om telers te ondersteunen in een duurzame(re) teelt. Leo Verbeek: “Het lastige aan een visie kan zijn dat je soms te ver vooruit loopt op de massa. Soiltech begrijpt de problemen in de land- en tuinbouw en zoekt naar structurele, duurzame  oplossingen. Toekomstgericht, maar haalbaar. Het is een vooruitstrevend bedrijf, zonder dat het tè ver vooruit loopt. Toeleveranciers met zo’n visie kom je niet vaak tegen”. BioVerbeek nam de Fytaforce op als één van de basisingrediënten van hun bemestingsplan.

Fytaforce

Fytaforce bevat talloze nuttige micro-organismen (bacteriën, schimmels, protozoa) die nodig zijn om de natuurlijke balans in de bodem te herstellen èn te behouden. Voor biologische telers, maar ook gangbare telers die willen verduurzamen, is de Fytaforce risicoloos: sinds februari 2013 is het product gecertificeerd onder ISO 22000 normering. Dit betekent dat er wordt gecontroleerd op de afwezigheid van humaanpathogenen zoals e-hec, e-coli en salmonella, en dat er een standaard kwaliteit wordt geborgd (minimale aantallen nuttige micro-organismen).

Er is een structurele toepassing van Fytaforce nodig. Maar dit betekent dat gewassen weerbaarder worden tegen ziekten en plagen, waardoor het minder vaak nodig is om in te grijpen tijdens de teelt. Leo Verbeek: “We gebruiken de Fytaforce van Soiltech al zo lang; ik heb nooit getwijfeld aan het nut ervan. Plantgezondheid wordt steeds belangrijker in de voedingstuinbouw. En het is gewoon een feit dat biologie in je bodem een gezond product geeft. Ik geloof daarom dat Fytaforce een standaard onderdeel uit hoort te maken van ieder bemestingsplan. Het hoort er gewoon bij.

Gebruiksgemak

BioVerbeek heeft jarenlang de ingrediënten van de Fytaforce bij Soiltech ingekocht en zelf compostthee gebrouwen. Erg arbeidsintensief was dat. “En in vergelijking met gangbare teelt kost biologische tuinbouw al genoeg arbeidsuren in verband met de vruchtwisseling, dus toen Soiltech met de kant-en-klare variant onder de naam Fytaforce kwam, werd het gebruiksgemak heel groot”, legt Leo uit. “We hebben er zelf amper werk aan. Soiltech kan ad hoc leveren, maar wij hebben ervoor gekozen een koeltank aan te schaffen, waar we een voorraad Fytaforce in opslaan. Zo laten we het meelopen met de bewatering op een zelfgekozen moment.

Toekomstplannen

BioVerbeek is één van de oudste Fytaforce-afnemers van Soiltech. Mark van Iersel over het bedrijf: “BioVerbeek is niet bang om te investeren in verduurzaming, het zijn op en top ondernemers en ze delen bovendien onze visie op weerbaar telen”.

De toekomstplannen van BioVerbeek richten zich momenteel op verduurzaming van het bedrijf (gebruik van energie), alsmede de verduurzaming van de relatie met hun afnemers. Heeft het bedrijf daarnaast nog andere ambities? “Ja.. We zouden graag leveren in een straal van 500 km. Dat zou ik ook mooi vinden. En we zijn al aardig op weg”.

Leo Verbeek          BioVerbeek          www.bioverbeek.nl