Soiltech Solutions
NL EN EN
SOILTECH ||

“We hebben nog nooit oogst hoeven opofferen. Ziekten krijgen gewoon geen kans”

Aardbei Extra kweekt al decennia lang aardbeienplanten. Het bedrijf is er volledig op gericht om hun voornamelijk Elsanta- en Sonataplanten optimaal en weerbaar te laten groeien. Hun zelfontwikkelde teeltmethode FPP®, waarin gezond bodemleven, duurzame teelt en beperking van chemische gewasbeschermingsmiddelen voorop staan, sluit naadloos aan bij de werkwijze van Soiltech, specialist in bodemgezondheid en plantvitaliteit.
 
Rond de eeuwwisseling heeft Aardbei Extra de focus van het bedrijf verlegd van productie naar plantenteelt. In deze tijd is er veel aandacht voor plantvitaliteit gekomen. Bedrijfsleider Frank van Rijsewijk legt uit: “In die tijd ontstond er wel eens een te weelderige plantgroei. Om dat beter te kunnen beheersen, moest er anders bemest worden. De groei zou dan stabieler en mooier worden. Met deze bemestingswijze werden de planten ook weerbaarder. Het is in die tijd dat we intensiever zijn gaan samenwerken met Soiltech. Mede dankzij hun producten konden wij de teelt naar een hoger niveau tillen”.
Eigenaar Robert van de Zanden vult aan: “We hebben weerbare planten. Ziekten krijgen geen kans. Het is een vaststaand feit dat we in al die jaren nog nooit oogst hebben hoeven opofferen. Er komen met onze aanpak en deze producten gewoon veel minder snel ziektes in; zo gezond en weerbaar zijn die planten”.
 
Aanpak en resultaat
Robert legt uit hoe Soiltech een partner gedurende het hele teeltproces is: “We zorgen altijd voor verse grond om op te telen. Op ieder perceel wat we in gebruik nemen, voeren we de Bodembalansanalyse van Soiltech uit. Op basis daarvan wordt er door Van Iersel Compost (zusterbedrijf van Soiltech, red.) een Mengsel op Maat geproduceerd”. Dit is een compostproduct waaraan extra nutriënten en/of spoorelementen zijn toegevoegd, afgestemd op de behoefte van die specifieke bodem. Met zo’n mengsel wordt de biodiversiteit van het bodemleven gestimuleerd en de toestand van de bodem gericht verbeterd.
 
Is de bodem eenmaal in balans, dan is het de kunst om tijdens de teelt zo min mogelijk chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, om gezonde, weerbare planten te krijgen. Robert: “De producten van Soiltech maken al meer dan 10 jaar standaard onderdeel uit van ons bemestingsplan. En voor tussentijdse plantsapmetingen hebben we hun plantsapkoffer in huis. Zo zitten we bovenop de ontwikkeling van de plant en kunnen we meteen bijsturen indien nodig”.
 
Aardbei Extra is haar eigen meest kritische klant. De huidige productieveldjes (ca. 1 ha) worden gebruikt als referentie voor de kwaliteit van hun planten en als proefvelden voor teeltoptimalisatie. Hierin is Soiltech ook een belangrijke sparringpartner. Robert: “Het is een vooruitstrevend, innovatief bedrijf, dat haar kennis constant verder ontwikkelt en deelt met klanten. Je ziet dat ook aan de cursussen die ze organiseren”.
 
Minder chemische gewasbeschermingsmiddelen
Zoals veel telers ervaart Aardbei Extra ook dat het moeilijk is om volledig af te stappen van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Het bedrijf gebruikt het alleen deels nog voor preventieve bespuitingen. Hier ligt meteen hun grote ambitie: “Doordat we zien dat de planten weerbaarder zijn, hoeven we steeds minder vaak in te grijpen met bespuitingen tegen schimmelziekten. Dat levert uiteindelijk een kostenbesparing in chemie op. En de komende jaren kunnen we verder stappen nemen in chemiereductie”, aldus Frank.
 
Hebben de heren nog advies voor andere telers die hun chemiegebruik willen minderen?
Ja, je moet er echt voor gaan he. Niet een seizoentje proberen. Stap voor stap verder.  En volhouden. Verbeteren. Je zult zien dat je planten weerbaarder en kwalitatief beter worden. Het loont echt”.
 
Aardbei Extra maakt binnen hun bemestingsplan standaard gebruik van:
Liquid Kelp, Triple Ten, Black Gold, Shuttle Seven, Root & Shoot, Mag-Life, fulvine- en huminezuren.
 
Website Aardbei Extra