Soiltech Solutions
NL EN EN

Disclaimer | Désistement

Onze correspondentie bevat slechts aanbevelingen. Aangezien er door Soiltech geen controle uitgeoefend kan worden op opslag, behandeling, toepassing, gebruik, weer, plant- of bodemomstandigheden voor, tijdens en na toepassing (alles wat invloed kan hebben op het functioneren van onze producten / ons programma), wordt onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid geaccepteerd voor schade, verlies, gebrek in werking of ongevallen (gevolgschade of anders), ontstaan door opslag, toepassing of gebruik. De koper neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van Soiltech producten.

Soiltech adviseert een teeltadviseur te raadplegen voor een producttoepassing. Indien onze aanbevelingen afwijken van een bemestingsadvies, raadt Soiltech u aan om het advies aan te houden. Bij twijfel hierover raadt Soiltech u aan contact op te nemen met uw adviseur.


Notre correspondance ne contient pas des recommandations. Soiltech ne pouvant exercer aucun contrôle sur le stockage, le traitement, l'application, l'utilisation, les conditions météorologiques, les conditions de la plante ou du sol avant, pendant et après l'application (tout ce qui peut affecter le fonctionnement de nos produits / notre programme), certaines circonstances ou responsabilité acceptée pour des dommages, pertes, défauts de fonctionnement ou accidents (dommages indirects ou autres), causés par le stockage, l'application ou l'utilisation. L'acheteur assume l'entière responsabilité de l'utilisation des produits Soiltech.
 
Soiltech conseille de consulter un conseiller en culture pour une application de produit. Si nos recommandations s'écartent d'un conseil de fertilisation, Soiltech vous conseille de suivre ce conseil. En cas de doute, Soiltech vous recommande de contacter votre conseiller.