Soiltech Solutions
NL EN EN

Bedrijf | Entreprise

Soiltech komt voort uit een onuitputtelijke nieuwsgierigheid naar het optimaal voeden van gewassen en de route naar een zo hoog mogelijke gewasopbrengst. Het bedrijf is onderdeel van de Van Iersel Holding, een familiebedrijf dat stamt uit 1947. Van oorsprong was Van Iersel een loonbedrijf, dat via cultuurtechnische werken en inname van groenafval groot is geworden in de composteringsbranche. Uit interesse voor de bodemproblemen van klanten, ging Van Iersel zich verdiepen in de mineralenbalans in de bodem en de behoefte van het gewas. Deze interesse leidde tot de oprichting van Soiltech.

Vanuit de filosofie dat de kracht van de natuur vooral uit de natuur zelf kan komen, is in 2005 Soiltech, toen nog Soil-Tech Solutions, van start gegaan met bodemanalyses, bemestingsadvies en de levering van meststoffen voor een duurzame teelt. Daarnaast ging Soiltech een partnerschap aan met NTS, wereldleider in de productie en handel van duurzame meststoffen, en werd distributeur en licentiehouder van deze producten. De afgelopen jaren zijn de bodemanalyses en bemestingsadviezen naar Van Iersel Compost gegaan en is Soiltech zich meer gaan focussen op de ontwikkeling van duurzame, kwalitatieve Specialty Meststoffen. In 2018 heeft Soiltech haar eigen Optima Soil en Optima Leaf productlijn gelanceerd. Een eigen productontwikkeling onderbouwd met gedegen testresultaten. 


Soiltech est née d’un véritable intérêt pour la recherche d’une façon optimale d’alimenter les cultures et l’obtention du meilleur rendement possible. L'entreprise est une filiale de Van Iersel Holding, une entreprise familiale fondée en 1947. À l'origine, cette entreprise était une sous-traitante qui a grandi dans le secteur du compostage grâce à des travaux de génie culturel et à la collecte de déchets verts. Van Iersel a commencé à étudier l’équilibre des minéraux dans le sol et les besoins de la plante par intérêt pour les problèmes de sol des clients. C'est cet intérêt qui est à l'origine de Soiltech.
 
Fondé sur la philosophie selon laquelle le pouvoir de la nature peut provenir principalement de la nature elle-même, Soiltech, encore connue sous le nom de Soil-Tech Solutions, a démarré en 2005 avec des analyses de sol, des conseils de fertilisation et la fourniture d’engrais pour une culture durable. En outre, Soiltech a noué un partenariat avec NTS, leader mondial de la production et du commerce d’engrais durables, et est devenu distributeur et titulaire de la licence de ces produits. Ces dernières années, Van Iersel Compost a reçu des conseils en matière d’analyse des sols et de fertilisation et Soiltech a commencé à se concentrer davantage sur le développement d’engrais de spécialité durables et de haute qualité. Soiltech a lancé sa propre gamme de produits Optima Soil et Optima Leaf en 2018. Développement de produits propre soutenu par des résultats de tests approfondis.